Djelatnosti tvrtke

 • Izgradnja prometnica i parkirališta sa pripadajućom infrastrukturom
 • Izgradnja plinskih mreža NT,ST i VT plinovoda sa kućnim priključcima
 • Izgradnja vodovodne mreže sa kućnim priključcima
 • Izgradnja kanalizacione mreže i kolektora magistralne kanalizacije
 • Izgradnja ulične kanalizacije
 • Izgradnja oborinske odvodnje i odvod tehnološke odvodnje
 • Rekonstrukcija i izgradnja vrelovoda
 • Sanacija aerodromskih pista
 • Sanacija i uređenje deponija za zbrinjavanje napuštenih vozila
 • Sanacija praga na Savi sa čišćenjem privodnih kanala za Toplane
 • Izgradnja kotlovskog postrojenja za Termo elektrane – toplane
 • Sanacija prijekopa prometnica
 • Zbrinjavanje divljih deponija
 • Uklanjanje olupina sa javno prometnih i zelenih površina, priprema za recikliranje
 • Održavanje prometnica u zimskim uvjetima
 • Domaći i međunarodni cestovni prijevoz robe
 • Prodaja grafičkih boja

Sustav upravljanja kvalitetom uveden 2007.g. primjenjuje se na:

 • RADOVI U GRADITELJSTVU, niskogradnja, visokogradnja i građevinska mehanizacija ( izgradnja, rekonstrukcija,sanacija prometnica,parkirališta, kanalizacija, plinskih mreža, vrelovoda i dr.)
 • TRANSPORT ( domaći i međunarodni prijevoz robe)
 • ODRŽAVANJE PROMETNICA U ZIMSKIM UVJETIMA ( raljenje snijega i posipavanje solju gradskih i Županijskih prometnica, parkirališta i nogostupa.
 • TRGOVINA (prodaja grafičkih boja)


Vrijednosti

Naše vrijednosti su:
 • Iskustvo i znanje stečeno tijekom izvođenja dosadašnjih objekata
 • Kvalitetno izvedeni objekti, zadovoljstvo investitora koji ponovno traže naše usluge
 • Stručan kvalitetan i odgovoran kadar
 • Strojevi i oprema
 • Stalno usavršavanje zaposlenika u struci.
Ocjenu uspješnosti našeg rada daju naši kupci i dobavljači, pa stoga svako njihovo kritičko a dobronamjerno mišljenje primamo i predstavlja nam osnovu za stalno poboljšanje kvalitete.


Politika kvalitete

Zadovoljstvo kupca i trajno poboljšavanje svih procesa u organizaciji temeljne su vrijednosti kojima Palić Inženjering d.o.o. teži pri realizaciji građevinskih radova te prodaji građevinskih proizvoda.

Politika kvalitete je dio dugoročne politike poduzeća Palić inženjering d.o.o. s ciljem ostvarenja svih zakonskih obveza, ugovornih zahtjeva, zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.

Glavni cilj poduzeća sa stanovišta kvalitete je ostvarenje svih ugovorenih zahtjeva.