Reference

Lista najznačajnijih izvedenih objekata.

Grad Zlatar

Nogostup i kanalizacija u Martinečkoj ulici

Grad Zlatar

Izgradnja spojne ulice

Grad Zlatar

Izgradnja kanalizacije u spojnoj ulici

CIAK d.o.o. Zabok

Zemljani radovi na krčenju i pripremi zemljišta

CIAK d.o.o. Zabok

Hortikulturno uređenje okoliša-dvorišta

HEP-toplinarstvo Zagreb

Vrelovod Špansko –zamjena vrelovodnih cijevi

HEP-toplinartsvo Zagreb

Revitalizacija toplovodne mreže za grad Samobor

Općina Konjščina

Izgradnja kanalizacije i ceste u zoni malog gospodarstva u Konjšćini

HEP-toplinarstvo Zagreb

Zamjena magistralnog vrelovoda u Zagrebačkoj cesti u Zagrebu

HEP-proizvodnja, TE-TO Zagreb

Prag na Savi,
- isporuka kamenoga materijala promjera 80-150 cm,
- sanacija primarnog praga
- čišćenje privodnog kanala C.S. Sava

Ingra Zagreb

Vijadukt Možđenec
- štemanje i brušenje bet. pilota
- betoniranje naglavnih greda,krila i zidova upornjaka, te prijelazne ploče
- završno planiranje ispod vijadukta

Lavčević mehanizacija Split

Pripremni i zemljani radovi , izrada kolnika i pločnika za Trgovački centar Mandi u Zagrebu.

Chromos d.d. Samobor

Vađenje cisterni za otapala i odvoz na deponiju

HEP-Zagreb, TE-TO

Izgradnja bloka „L“

Lista referenc radova

Za pregled kompletne liste referenc radova - preuzmi PDF