Tehnička potpora

Tehnička ispostava nalazi se na adresi I Resnik br. 137 na ograđenom prostoru od 20.000 m² od čega je 25% natkriveni prostor.

Brojevi telefona za kontakt: ++385 (1) 2024 415, 2024 648